News & Activities

moe 272x182

ASEAN scholarships AY 2018 – ทุนอาเซียนเรียนต่อมัธยมที่สิงคโปร์

วันนี้เราเอารายละเอียดของทุน ASEAN มาลงไว้ให้สำหรับผู้ที่สนใจนะคะ ( สำหรับ คอร์สติวสอบทุนอาเซียนปีล่าสุด อ่านเพิมเติมได้ที่นี่ ) โดยทุนนี้แบ่งเป็น 2 ระดับชั้นคือ เรียนต่อ Secondary 3 และ Pre U One รายละเอียดตามด้านล่างเลยค่ะ

ระดับ Secondary 3 (จบม.2 หรือ ม.3 ที่ไทย แล้วไปต่อเทียบเท่า ม.3-6)
เป็นทุนให้เปล่า 4 ปี เข้าเรียนชั้น Secondary 3-4 แล้วสอบ GCE O-level และต่อ Junior College อีก 2 ปี แล้วจึงสอบ GCE A-Level เพื่อเอาผลไปยื่นเข้ามหาวิทยาลัยต่อไป

กำหนดการ

เปิดรับสมัคร 15 มี.ค. 2560 – 5 พ.ค. 2560
สอบช่วงกลางเดือน ก.ค. 60 และทราบผลช่วงปลายเดือน ก.ย. 60
หากได้รับคัดเลือกจะเดินทางไปประเทศสิงคโปร์ปลายเดือน ตุลาคม 2560'
คุณสมบัติผู้สมัครระดับ Secondary 3

ถือสัญชาติไทย
เกิดในช่วงปี ค.ศ. 2001 – 2003 ( พ.ศ. 2544 – 2546)
มีเกรดเฉลี่ยในระดับ ม. 1 และ ม. 2 หรือ ระดับ ม. 2 และ ม.3 ไม่ต่ำกว่า 3.00
มีผลการเรียนดีอย่างต่อเนื่อง
มีทักษะภาษาอังกฤษดี และมีประวัติการทำกิจกรรมอื่นๆ นอกห้องเรียน
สิ่งที่จะได้รับจากทุนคร่าว ๆ

ค่าใช้จ่ายรายปี สองปีแรก 2,200 เหรียญสิงคโปร์ และสองปีสุดท้าย 2,400 เหรียญสิงคโปร์ และมีที่พักให้
ค่าตั้งตัวช่วงไปแรกๆ 400 เหรียญสิงคโปร์ ( ให้ครั้งเดียว)
ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ ชั้น economy
ค่าใช้จ่ายของโรงเรียนต่างๆ ( ไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัวเบ็ดเตล็ด)
ค่าสอบ วัดผล GCE O-Level และ A-Level 6) เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลและประกันอุบัติเหตุ

ระดับ Pre-U One (นักเรียนจบม.4 หรือม.5 ที่ไทย แล้วไปต่อเทียบเท่าม.5-6)
เป็นทุนให้เปล่า 2 ปี เข้าเรียนชั้น Junior College 1-2 (เทียบประมาณ ม. 5-6) แล้วจึงสอบ GCE A-Level เพื่อเอาผลไปยื่นเข้ามหาวิทยาลัยต่อไป

กำหนดการ

เปิดรับสมัคร 15 มี.ค. 2560 – 5 พ.ค. 2560
สอบช่วงกลางเดือน ก.ค. 60 และทราบผลช่วงปลายเดือน ก.ย. 60
หากได้รับคัดเลือกจะเดินทางไปประเทศสิงคโปร์มกราคม 2561
คุณสมบัติผู้สมัครระดับ Pre U One

ถือสัญชาติไทย
เกิดในช่วงปี ค.ศ. 1999 – 2000 ( พ.ศ. 2542 – 2543)
มีเกรดเฉลี่ยในระดับ ม. 3 และ ม.4 หรือ ระดับ ม. 4 และ ม.5 ไม่ต่ำกว่า 3.00
มีผลการเรียนดีอย่างต่อเนื่อง
มีทักษะภาษาอังกฤษดี และมีประวัติการทำกิจกรรมอื่นๆ นอกห้องเรียน
สิ่งที่จะได้รับจากทุนคร่าว ๆ

ค่าใช้จ่ายรายปี 2,400 เหรียญสิงคโปร์ และมีที่พักให้
ค่าตั้งตัวช่วงไปแรกๆ 500 เหรียญสิงคโปร์ ( ให้ครั้งเดียว)
ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ ชั้น economy
ค่าใช้จ่ายของโรงเรียนต่างๆ ( ไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัวเบ็ดเตล็ด)
ค่าสอบ วัดผล O-level และ A-Level
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลและประกันอุบัติเหตุ

เป็นทุนให้เปล่าไม่มีพันธะผูกมัดใด ๆ ครอบคลุมถึงค่าเรียน ค่าที่พัก ค่าอาหาร ฯลฯ เปิดรับสมัครทุน ตั้งแต่ 15 มี.ค.-5 พ.ค. 2560 อ่านรายละเอียดได้ที่ | https://goo.gl/gkadcY
ทั้งนี้ หากน้องๆบางคนทำผลสอบออกมาได้น่าพอใจ แต่ยังไม่ถึงขั้นได้รับทุน ก็อาจจะมีรางวัลปลอบใจเป็น Merit Awards ให้ค่ะ ( อ่านเกี่ยวกับ Merit Awards )
การสอบจะแบ่งเป็นส่วนข้อเขียน ( Aptitude Test, Maths, English) และมีสอบสัมภาษณ์ค่ะ ข้อสอบเป็นโจทย์ภาษาอังกฤษทั้งหมดค่ะ อ่านเกี่ยวกับคอร์สติวสอบทุนอาเซียนได้ที่นี่
สำหรับน้องๆที่สนใจ ที่ศูนย์ Preptitude ของเรามีคอร์สติวทุนอาเซียนเปิดสอนในเดือน มีนาคม 59 นะคะ รายละเอียดสามารถติดตามได้ที่ Page เราที่ PreptitudeByKruJane ข้อมูลจะ update ที่สุดค่ะ ด้วยประสบการณ์ดูแลและเตรียมความพร้อมน้องๆ เค้าเรียนต่อโรงเรียนรัฐบาลสิงคโปร์ และจากประสบการณ์สอนของครูมากกว่า 7 ปี เนื้อหาการเรียนของเราจะเข้มข้น โดยใช้เนื้อหาเดียวกับหลักสูตรในโรงเรียนรัฐบาลสิงคโปร์ และสอนเน้นสอนกลุ่มเล็ก เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เรียนค่ะ