CHIANGMAI

CHIANGMAI

โครงการอบรมด้านวารสารศาสตร์ : การเขียนข่าววิทยุ

IMG 7364

โครงการอบรมด้านวารสารศาสตร์ : การเขียนข่าววิทยุ วันที่ 3 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมมูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบท ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

Read more